News Details

Junior/Senior Admissions 2023-2024 (Offline Mode)

Junior College Admission for XI-XII, H.S.V.C.

केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी आपण https://aurangabad.11thadmission.org.in या वेबसाईटवर लॉग इन करावे.

विद्यार्थ्यांनी आपला लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड तयार करावा. 1 ऑगस्ट 2020 पासून आपण तयार केलेल्या लॉग इन आयडी व पासवर्ड चा वापर करून पार्ट-1 भरावा.
पार्ट-1 फॉर्म भरत असताना आपनास 125/- रुपये ऑनलाइन फीस भरायची आहे, फीस भरल्यानंतरच आपला फॉर्म जमा होईल.
आपल्या शाळा व मार्गदर्शन केंद्राद्वारे आपण भरलेला पार्ट-1 बरोबर आहे का? हे तपासून आपल्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येईल.
आपला दहावीचा रिझल्ट जाहीर झाल्यानंतर आपण तयार केलेल्या त्याच लॉग इन आयडी व पासवर्ड द्वारे आपण पार्ट-2 भरणार आहात.

आपणास सरस्वती भुवन विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी आपण फक्त सरस्वती भुवन विज्ञान महाविद्यालयाचेच नाव पार्ट-2 मध्ये टाकायचे आहे.
केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेद्वारे आपला प्रवेश सरस्वती भुवन विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेशित केल्यानंतर आपले मार्गदर्शक शिक्षक आपणास महाविद्यालयात ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे प्रवेशित होण्यासाठी संपूर्ण मदत करतील.
आपण खालील शिक्षकांना कार्यालयीन वेळेत संपर्क करू शकता.

 • 1. श्री. बी. बी. पुंड - 7588242256
 • 2. श्री.बी. एन. खरबे - 8208717260
 • 3. श्री. एस. यु. कवठेकर - 9423443367
 • 4. डॉ. पी. ओ. राठोड - 9860651477

For more details please download e-Broucher : 11th Std. e-Broucher

सदरील लिंक वर क्लिक करुन आपण सरस्वती भुवन विज्ञान महाविद्यालयातील आपला प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने निश्चित करू शकता.

11th Science Students can fill Admission Form online at 11th Science Admission Form

 • 1. Shri.Dodal V.D.(Convenor) - 9850055440
 • 2. Shri Chavan H.R. - 7499721707
 • 3. Shri Kulkarni A.k. - 9890645306
 • 4. shri. Tayde P.T. - 9890939687
 • 5. Smt.Deshpande M.M - 9922527203
 • 6. Smt. Rathod S.R. - 9860019993
 • 7. Smt. Chavan M.P. - 9284688766

 • 1 Smt. Sariakar V.P. - 9511835974
 • 2. Shri padalkar P.U. - 9923394848

For more details please download e-Booklet : 12th Std. and H.S.V.C.

12 Science Students can fill Admission Form online at 12th and H.S.V.C. Science Admission Form

Senior College Admission for B.Sc.(General), B.Sc in Computer Science(BCS), B.Voc., M.Sc., Ph.D. Courses

 • 1. Dr. V.V.Deshpande - 9834833505
 • 2. Dr. P.M.Dhakne - 9420235341
 • 3. Dr. R.D. Madhekar - 9021785849
 • 4. Dr. Smt. S.R.Nandnoorwale - 9604662554
 • 5. Dr. Smt A.B.Daspute - 9422294018
 • 6. Dr. P.R. Pardeshi - 7798588743
 • 7. Ms. A.S. Sohani - 9370459595

 • 1. Ms. P.N. Naik - 9420265243
 • 2. Ms. B.A. Thorat - 9922332930

 • 2. Ms. V.U. Sharma (M.Sc. C.S.)- 9890831991
 • 3. Mr.T.M.Shah (M.Sc. IT) - 8237006476

For more details please download e-Broucher : UG/PG Courses e-Broucher

B.Sc. (General) and B.C.S. Students can fill Admission Form Online at B.Sc./B.C.S. Admission Form

M.Sc. Students can fill Registration Form Online at M.Sc. Registration Form

All the students/parents are requested feel free to call Admission Committee Members for any query regarding Admission Process.


1. Admissions for Junior/UG/PG Courses will be confirmed only after submission of the Original Hard Copy of the uploaded documents to the College as per the Instruction of the Board/Dr.B.A.M.University, Aurangabad.

2. PG Students has to Register himself through Google Form provided on the website. Further Admission procedure will be followed as per the guidelines of Dr. B.A.M. university, Aurangabad.