Non Teaching Staff

  • Home -
  • Non Teaching Staff

Non Teaching Staff

Sr.No.NameSr.No.Name
Library Attendant
1.Shri Dandare S A3.Shri Madhe S R
2.Shri Deshpande S G4.-------
Laboratory Attendant
1.Shri.Sayyad Raheman 13.Shri Shirsath A B
2.Shri Katkar Tejrao R 14.Shri Bongane V V
3.Shri Ansari Nisar S15.Shri Dhangare A D
4.Shri Naik D S16.Shri Patil P R
5.Shri Bavaskar S B 17.Shri Shaikh Aftab
6.Shri Dabhade S D18.Shri Shejule D K
7.Shri Vyavahare S D19.Shri Ghugre T T
8.Shri Wagh L B20.Shri Shinde V V
9.Shri Mhaske R N21.Shri Pawar A B
10.Shri Mahor K M22.Shri Ghodture G S
11.Shri Wadje V R23.Shri Bulge P A
12.Shri Deore J H24.---
Peon
1.Shri Gawali S L4.Shri Rajbhoj J P
2.Shri Dube R R5.Shri SyyadAtiqSyd.Yusuf
3.Shri Salve S S6.---