Non Teaching Staff

  • Home -
  • Non Teaching Staff

Non Teaching Staff

Sr.No.NameSr.No.Name
1.Shri Kapse R S20.Shri Sayyed A U
2.Shri Shejul S S21.Shri Mahor K M
3.Shri Popalghat R L22.Shri Shirsath A B
4.Shri Kumawat S V23.Shri Bongane V V
5.Shri Deshpande V R24.Shri Madhe S R
6.Shri Sayyed R K25.Shri Jadhav H U
7.Shri Gawali S L26.Shri Dandare S A
8.Shri Katkar T R27.Shri Patil P R
9.Shri Mhaske R N28.Shri Wadje V R
10.Shri Dube R R29.Shri Deore J H
11.Shri Ansari N S30.Shri Dhangare A D
12.Shri Naik D S31.Shri Shaikh A M
13.Shri Bawaskar S B32.Shri Shejule D K
14.Shri Dabhade S D33.Shri Ghugre T T
15.Shri Shaikh J A34.Shri Shinde V V
16.Shri Vyawahare S D35.Shri Pawar A B
17.Shri Wagh L BC36.Shri Ghodture G S
18.Shri Salve S S37.Shri Bulge P A
19.Smt Rajbhog J J38.Shri Deshpande S G