Non Teaching Staff

  • Home -
  • Non Teaching Staff

Non Teaching Staff

Sr.No.NameSr.No.Name
Laboratory Assistant
1.Shri Dandare S A15.Shri Mahor K M
2.Shri Madhe S R16.Shri Shirsath A B
3.Shri Deshpande S G17.Shri Bongane V V
4.Shri Shejul S S18.Shri Patil R R
5.Shri Popalghat R L19.Shri Wadje V R
6.Shri Sayyed Raheman20.Shri Deore J H
7.Shri Katkar T R21.Shri Dhangare A D
8.Shri Ansari N S22.Shri Shaikh Aftab
9.Shri Naik D S23.Shri Shejule D K
10.Shri Bavaskar S B24.Shri Ghugre T T
11.Shri Dabhade S D25.Shri Shinde V V
12.Shri Vyavahare S D26.Shri Pawar A B
13.Shri Wagh L B27.Shri Ghodture G S
14.Shri Mhaske R N28.Shri Bulge P A
Peon
1.Shri Gawali S L4.Shri Rajbhoj J K
2.Shri Dube R R5.Shri SyyadAtiqSyd.Yusuf
3.Shri Salve S S6.---